Kalite İsg Çevre Politikası

Faaliyet gösterdiğimiz plastik boru üretimi konusunda titizlik gerektiren bir sektördür. Bu sektöre görevimizi yerine getirme yolundaki politikamıza temel olabilecek esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 • Müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamak,
 • Hızlı ve doğru şekilde hizmet üretebilmek,
 • Her zaman güvenilir bir firma olmak,
 • Müşteriye en hızlı ve ucuz şekilde hizmet verebilmek,
 • Müşteri ve personel memnuniyetini en üstte tutmak
 • Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,
 • Yasal Mevzuatlara Ve Standartlara Tavizsiz Uymak
 • Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
 • Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek
 • Çevresel Boyutları Belirlemek Çevresel Etkilerin Türlerini Ve Zararlarını Tespit Etmek Ve Sürekli İyileştirmek
 • Faaliyetlerimiz Sonucunda Oluşan Atıkların Miktarını Ve Doğal Kaynak Tüketimini Azaltmak İçin Gerekli Çalışmaları Yaparak, Kirliliği Önlemek
 • Geri Dönüşüm İmkânı Olan Her Türlü Mamul, Yarı Mamul Ve Hammaddenin Yeniden Kullanımını Sağlayacak Araştırma Ve İyileştirmeleri Yapmak
 • Söz Konusu Yaklaşım Ve Önceliklerimizi Kamuoyu Ve Diğer İlgi Gruplarımızla Paylaşmak

Koyduğumuz hedeflere ulaşabilmemizin en kestirme yolu yazılı sistemlere bir ekip çalışması sorumluluğunda uymaktır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI